Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening

Skåne län

Information

Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Höganäs. Det är nämligen den kommunen som Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1991-03-25. Men sedan 1991-01-01 så har Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Karlsfältsv. 430, 260 40, Viken. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-333490.

Höganäs arbetar för att verksamheter som Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av i jordbruksdriften tillhöriga lokaler, maskiner, redskap och verktyg, 2. till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke, 3. utföra uppdrag med anlitande av föreningens resurser samt 4. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av Thomas Svensson och Gunilla Persson Klapping, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening och det är följande personer, Andersson, Kjell Inge Martin som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson Klapping, Irene Gunilla som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Carl Thomas som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Kullabygdens Farmartjänst ekonomisk förening är 716439-4103.