Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Höganäs och Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1951-01-31. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Höganäs där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen ska trivas.

I Höganäs så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen och det finns flera bolag som är det idag i Höganäs.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-343328.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Elgström, Sonja Inga-Britt -Olsson, Lisbeth Marianne.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen är Elgström, Sonja Inga-Britt som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lisbeth Marianne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Hans Lennart som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kerstin Maria Elisabeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Stig Bertil Arvid som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Jan Erik som är född 1938 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Höganäskvarnen har 743000-0203 som sitt organisationsnummer.