Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Höganäs så är Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Höganäs arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Höganäs och i Skåne län. Redan 1949-07-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 och bolaget är har ej F-skattsedel.

743000-0211 är organisationsnummret för bolaget som finns i Höganäs.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 så går det att nå dem via telefon på 042-338363 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Höganäshus nr 1 är Aghammar, Kerstin Marianne som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Brisenfeldt, Barbro Irene som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Lars Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Pavlevska, Milisa som är född 1959 och har titeln Suppleant, Persson, Fredrik Bo-Göran som är född 1950 och har titeln Suppleant, .