HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs

Skåne län

Information

I Höganäs finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs i Skåne län. Höganäs är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1998-11-09 så har HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs varit registrerat och sedan 2006-08-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs och det finns fler bolag som är det i Höganäs.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs så kan ni göra det på 042-199500.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Nils Gunnar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Sara Linnéa som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Nolin, Bo Göran Ingemar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kate Diana som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Nils Gunnar -Jönsson, Sara Linnéa -Nolin, Bo Göran Ingemar -Svensson, Kate Diana .

HSB Bostadsrättsförening Ekorren i Höganäs har 769603-5638 som sitt organisationsnummer.