Aktiebolaget Höganäshem

Skåne län

Information

Aktiebolaget Höganäshem hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höganäs som är den kommunen där Aktiebolaget Höganäshem finns. I Höganäs så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Höganäshem tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Höganäshem har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Höganäshem har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Höganäshem så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 35 C, 263 37, Höganäs men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-337878.

Höganäs arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Höganäshem Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Höganäshem har idag 556104-9551 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nieminen, Jarmo Olavi -Nilsson, Lennart Gustaf Adolf -Pettersson, Claes Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Höganäshem

Bolaget skall vara ett fastighetsföretag och till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

I Aktiebolaget Höganäshem så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nieminen, Jarmo Olavi som är född 1950 och har titeln Extern VD, Pettersson, Claes Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Löfgren, Lars Fredrik som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Millqvist, Erik Johan Gustaf som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lennart Gustaf Adolf som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Schölander, Lars Peter som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotAugustsson, Sven Åke Lennart som är född 1952 och har titeln Suppleant, Behrens, Jan Thomas som är född 1943 och har titeln Suppleant, Mannerstråle, Gunnar F Ottosson som är född 1934 och har titeln SuppleantMarkovic, Zlatan som är född 1984 och har titeln SuppleantWåhlin, Jan Olof Bertil som är född 1942 och har titeln SuppleantHelmfrid, Pär Magnus som är född 1960 och har titeln RevisorRosenqvist, Per Olow som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantUllman, Karl Axel som är född 1939 och har titeln LekmannarevisorFridlund, Ture Bonny som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.