Skånegrönt Produktions Aktiebolag

Skåne län

Information

Skånegrönt Produktions Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Höganäs. Det är nämligen den kommunen som Skånegrönt Produktions Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Skånegrönt Produktions Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Skånegrönt Produktions Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1986-09-19. Men sedan 1988-01-01 så har Skånegrönt Produktions Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ridstigen 31, 260 40, Viken. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Skånegrönt Produktions Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-236130.

Höganäs arbetar för att verksamheter som Skånegrönt Produktions Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Skånegrönt Produktions Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall driva handel med grönsaker, växtprodukter och förnödenheter till växtodling, handel med värdepapper och fastigheter, uthyrning av byggnader och inventarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Skånegrönt Produktions Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Skånegrönt Produktions Aktiebolag och det är följande personer, Frick, Kjell-Arne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Toresson, Hans Bertil som är född 1958 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Skånegrönt Produktions Aktiebolag är 556277-5717.