Rörmokeriet i Viken AB

Skåne län

Information

Rörmokeriet i Viken AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höganäs som är den kommunen där Rörmokeriet i Viken AB finns. I Höganäs så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rörmokeriet i Viken AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Rörmokeriet i Viken AB har haft sedan 1994-01-01. Rörmokeriet i Viken AB har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Rörmokeriet i Viken AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Oxelv. 21, 260 40, Viken men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-236695.

Höganäs arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Rörmokeriet i Viken AB Privat, ej börsnoterat.

Rörmokeriet i Viken AB har idag 556480-8037 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Möller, Claes Arvid Magnus -Möller, Karl Arvid är den som för stunden ansvarar för Rörmokeriet i Viken AB

Bolaget skall bedriva rörledningsverksamhet, samt därtill hörande verksamhet.

I Rörmokeriet i Viken AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Möller, Claes Arvid Magnus som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Karl Arvid som är född 1933 och har titeln Suppleant, Frank, Bengt Niclas Valdemar som är född 1966 och har titeln Revisor, Rosengren & Partners Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .