Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB

Skåne län

Information

Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höganäs som är den kommunen där Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB finns. I Höganäs så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB har haft sedan 1997-01-01. Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Nyg. 15, 211 37, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-972608.

Höganäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB Privat, ej börsnoterat.

Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB har idag 556542-5583 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB

Bolaget skall bedriva fastighetsvärdering, expropriationsmål, värdering av väg-, järnvägs- och kraftledningsintrång, värdering av övriga intrångsmål, juridisk rådgivning avseende fastighetsrätt, konsultationer inom det agrara och fastighetsrättsliga området, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

I Göran Hofvendahl Mark - Konsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hofvendahl, Nils Göran som är född 1938 och har titeln VD, Hofvendahl, Nils Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hofvendahl, Ann-Bodil som är född 1937 och har titeln Suppleant, Kronblad, Jens Åke Ragnar som är född 1954 och har titeln Revisor, .