CLB Redovisning & Konsult AB

Skåne län

Information

CLB Redovisning & Konsult AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höganäs som är den kommunen där CLB Redovisning & Konsult AB finns. I Höganäs så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. CLB Redovisning & Konsult AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket CLB Redovisning & Konsult AB har haft sedan 2001-01-29. CLB Redovisning & Konsult AB har funnits sedan och 2001-01-29 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till CLB Redovisning & Konsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Pottenborgsv. 4, 263 57, Höganäs men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-332310.

Höganäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är CLB Redovisning & Konsult AB Privat, ej börsnoterat.

CLB Redovisning & Konsult AB har idag 556601-8353 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för CLB Redovisning & Konsult AB

Bolaget skall bedriva redovisnings- och inkassoverksamhet, kvalitetsstyrnin, ekonomisk rådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I CLB Redovisning & Konsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brandt, Lennart Christian som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Brandt, Carina Helen som är född 1965 och har titeln Suppleant, Frank, Bengt Niclas Valdemar som är född 1966 och har titeln Revisor, Jan Olof Rosengren Livs Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .